บริษัทออคต้า เมมโมเรียล จำกัด

เติบโตอยู่ในวงการปศุสัตว์ มายาวนานกว่าเกือบ 30 ปี และได้ขยายความสำเร็จไปยังประเทศต่างๆใน
เขตตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงการมี คู่ค้าพันธมิตรทางธุรกิจอยู่ทั่วโลก จึงมั่นใจได้ถึงบริการและผลิตภัณฑ์ในระดับสากล

 

 

 

" มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก
โดยการนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา ตั้งแต่ฟาร์มสู่ผู้บริโภคภายใต้หลักวิทยาศาสตร์ที่อ้างอิงได้ "

กิจกรรมและข่าวสาร

กิจกรรมงาน VIV 2019 นิทรรศการงานแสดงเทคโนโลยีและสัมมนาสำหรับอุตสาหกรรมปศุสัตว์

กิจกรรมงาน VIV 2019 นิทรรศการงานแสดงเทคโนโลยีและสัมมนาสำหรับอุตสาหกรรมปศุสัตว์

กิจกรรมร่วมจัดงานนิทรรศการปศุสัตว์ประจำปีของประเทศเวียดนามร่วมกับ บริษัท White Ocean Vet วันที่ 19 เดือนตุลาคม 2018