บริษัท ออคต้า เมมโมเรียล จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2534 จากการรวมตัวกันของกลุ่มสัตวแพทย์มืออาชีพ เริ่มต้นด้วยทรัพยากรที่มีเพียงบริษัทห้องแถวเล็ก ๆ
มีพนักงานเพียง 5 คน ในวันเริ่มจัดตั้งจนปัจจุบันเติบโตกลายมาเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจทั้งในและต่างประเทศและเป็นที่รู้จักในวงการปศุสัตว์

ผู้ก่อตั้งตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค โดยมองเห็นว่าวงการปศุสัตว์ควรปราศจากสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน และไม่มีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลไปสู่การบริโภคเนื้อสัตว์ที่ไม่ปลอดภัย
ดังนั้น บริษัท ออคต้า จึงพยายามอย่างยิ่งที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานผ่านกรมปศุสัตว์ และกรมอาหารและยา
เริ่มต้นด้วยการขายผลิตภัณฑ์ยาสัตว์ ต่อมาขยายไปยังผลิตภัณฑ์สารเสริม ผลิตภัณฑ์ด้านโภชนาการสำหรับสัตว์ ผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม และตลาดต่างประเทศในปัจจุบัน
 

Octa Supplier Chain

เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่า Octa ใส่ใจทุกกระบวนการเพื่อให้สินค้าและบริการส่งมอบถึงมือลูกค้าได้ตามความต้องการ

Qc Internal Process